Rekolekcje dla kapłanów

Zapraszamy kapłanów na rekolekcje w Kalwarii Zebrzydowskiej, które odbędą się w terminie 14-18. 11. 2016 r. Gośćmi będą o. Kevin Scallon i s. Briege McKenna. Zgłoszenia są przyjmowane po Nowym Roku na stronie: www.mzk.org.pl

Papież Franciszek: Spotkanie z Odnową w Duchu Świętym

Oto tekst papieskiej homilii w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia i siostry,
dzisiaj rozważamy i przeżywamy w liturgii na nowo Zesłanie Ducha Świętego na Kościół, dokonane przez Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to wydarzenie łaski, które napełniło Wieczernik w Jerozolimie, aby rozprzestrzenić się na cały świat.
Cóż takiego się wydarzyło owego dnia, tak od nas odległego, a zarazem bliskiego, aby dotrzeć do głębi naszych serc? Odpowiedź daje nam św. Łukasz w wysłuchanym przez nas fragmencie z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Ewangelista prowadzi nas z powrotem do Jerozolimy, do sali na górze domu, w którym zgromadzeni byli apostołowie. Pierwszym elementem, który przyciąga naszą uwagę jest szum, który nagle daje się słyszeć z nieba, „jakby uderzenie gwałtownego wiatru" i napełnia dom. Następnie „języki jakby z ognia", które się rozdzieliły, i spoczęły na każdym z apostołów. Szum i płonące ognie są wyraźnymi i konkretnymi znakami, poruszającymi apostołów nie tylko zewnętrznie, ale także w ich głębi: na myśli i w sercu. Konsekwencją jest to, że „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym", który uwalnia swój niepohamowany dynamizm, z zaskakującymi skutkami: „zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić". Otwiera się więc przed nami całkowicie nieoczekiwany obraz: gromadzi się wielki tłum i pełen jest zdumienia, ponieważ słyszeli każdy, jak apostołowie przemawiali w jego własnym języku. Wszyscy doświadczają czegoś nowego, czego nie było nigdy wcześniej: „każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty". O czym mówią apostołowie? O wielkich dziełach Bożych.

Skrzynka modlitewna

Na stronie naszej wspólnoty powstała skrzynka intencji modlitewnych. Każdy może wpisać intencję serca, która będzie omadlana przez naszą wspólnotę na poniedziałkowych spotkaniach. Skrzynka znajduje się w prawej kolumnie.

Dzisiejsza liturgia

Goście

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Moderacja strony